PUNO ME NE TURN TO ENGLISH
RRETH NESH SHERBIMET NDERMJETSIMI KONTAKT
 
NDERMJETSIMI
Ndërmjetsimi
 
 
Ndërmjetsimi

Zyra jonë ofron edhe shërbimin e  Ndërmjetësimit&Zgjidhjes  së mosmarrëveshjeve në  shërbim të plotë të zgjidhjes alternative të mosmarrëveshjeve, duke përfshirë ndërmjetësimin në lehtësimin e zgjidhjes së konflikteve.

Ndërmjetësuesit tanë ofrojnë opsione tradicionale dhe alternative për zgjidhjen e konflikteve për njerëzit në konflikt.

Konfliktet vijnë në shumë forma: divorci, kujdestaria e fëmijës, shpërndarja e pasurisë, shitjet dhe blerjet, apo si rezultat i ndërveprimeve të tjera.

Nëse ju jeni në një konflikt, ndërmjetësimi mund të jetë mënyrë më e mirë për të arritur zgjidhjen se sa mënyra tradicionale dhe e kushtueshme e një betejë ligjore.

Cilat janë alternativat?

Ndërmjetësimi. Një proces i udhëhequr nga një palë e tretë neutrale, i projektuar për të ndihmuar palët në konflikt të identifikojnë interesat kyçe, për të ndarë informacionin dhe për të zhvilluar dhe shqyrtuar zgjidhjet e mundshme. Ndërmjetësimi konsiston në krijimin e një mjedisi që lejon të gjitha palët të përfshihen në mënyrë aktive dhe në mbledhjen e informacionit për të arritur marrëveshje të drejta dhe realiste jashtë procedurave formale ligjore; në një proces, në të cilin palët të bien dakord për të zgjidhur mosmarrëveshjet e tyre, pa shkuar në proces gjyqësor. Përmes procesit të dialogut për zgjidhjen e problemeve, palët zotohen të japin vullnetarisht informacion me njëri-tjetrin dhe të jenë të angazhuar në përpilimin dhe zbatimin e zgjidhjeve të përshtatshme për problemet e tyre.

Në një divorc apo konflikt familjar, procesi bashkëpunues lejon shqyrtimin e nevojave dhe shqetësimeve të çdo personi të prekur.

Kjo është një zgjidhje në të cilën një palë e tretë shqyrton rastin dhe imponon një vendim që mund ose nuk mund të jetë ligjërisht i detyrueshëm për të dyja palët.

Cilat janë përfitimet e mundshme?

Qëllimi kryesor i ndërmjetësimit është, para së gjithash, zgjidhja e konfliktit tuaj. Megjithatë, nëpërmjet tij, mund të realizohen përfitime të rëndësishme të mesme. Këto mund të përfshijnë:

Kursimin e një kostoje të konsiderueshme, duke shmangur një proces gjyqësor.

Përvojë më pak stresuese.

Ndërmjetësimi është konfidencial, duke e mbajtur çështjen private nga deklarimi publik.

Është më i shpejtë në kohë se procesi gjyqësor dhe merr më pak kohë për zgjidhjen.

Rezoluta më gjithëpërfshirëse dhe të qëndrueshme.

Ajo që ka rëndësi juridike, është: a mund të zgjidhet konflikti?

- Zgjidhja e martesës
- Kujdestaria e fëmijës dhe e drejta e takimit
- Shpërndarja e pronës
- Mosmarrëveshjet qiradhënës/qiramarrës
- Mosmarrëveshjet punëmarrës/punëdhënës
- Mosmarrëveshjet sigurues/i siguruar
- Dhe shumë të tjerë ...

Zgjedhja e drejtë alternative si një metodë e zgjidhjes së mosmarrëveshjeve është një vendim i rëndësishëm. Stafi ynë do të punojë ngushtë me ju për të hartuar metodën më të përshtatshme për ju.

Nëse ju doni të përjetoni mënyrën më të mirë për të zgjidhur mosmarrëveshjen tuaj, na kontaktoni. Ne do të planifikojë një takim orientimi për të mësuar më shumë për gjendjen tuaj dhe rezultatet e dëshiruara dhe për t’iu përgjigjur çdo pyetjeje që mund të keni në lidhje me përvojën që ne ofrojmë.

Print this page!
 
 
Njoftimet e Fundit
   
News Archive
 
 
Call Us: +355 69 207 2752
 
Locate us on the Map
Follow us on  
All rights reserved.   Rumano Law 2014.
Created by Impuls