PUNO ME NE TURN TO ENGLISH
RRETH NESH SHERBIMET NDERMJETSIMI KONTAKT
 
SHERBIMET
Lojëra fati
Civile
Penale
Familjare
Tatim Taksa
Pronësia Intelektuale
Tregtare
Sigurime
Marrëdhëniet e Punës
 
 
Shërbime Civile

Qëllimi i Rumano Law është që të mbrojmë interesat ligjore duke rritur cilësinë e shërbimeve për klientët tanë.  Për të arritur këtë qëllim, ne vazhdojmë të punojmë me klientët dhe partnerët tanë me ndershmëri dhe profesionalizëm dhe t’i realizojmë projektet tona në kohë.

Ne përfaqësojmë individët, bizneset, organizatat profesionale në të gjitha llojet e mosmarrëveshjeve civile dhe tregtare.

Avokatët e Rumano Law paraqiten rregullisht në të gjitha gjykatat e vendit dhe në të gjitha nivelet e saj. Ne jemi negociatorë të aftë, me një histori të suksesshme përfaqësimi. Ne, për klientët tanë, ofrojmë përfaqësimin tonë ligjor për zgjidhjen përfundimtare të problemeve ligjore, duke dhënë rekomandime dhe këshilla për çështjet e:

regjimit të pasurive të paluajtshme, pronësisë dhe të bashkëpronësisë
mbrojtjes së pronës
sqarimit dhe interpretimit të fitimit të pronësisë me anë të trashëgimisë ligjore dhe testamentare
ndjekjes së procedurave ligjore mbi vendimet e  Agjencisë së Trajtimit të Pronës
përgatitje të akteve ligjore drejtuar organeve gjyqësore
përgatitje të akteve dhe kontrata që i nënshtrohen veprimeve noteriale
pjesëtimit të pasurisë 

 

 

Print this page!
 
 
Njoftimet e Fundit
   
News Archive
 
 
Call Us: +355 69 207 2752
 
Locate us on the Map
Follow us on  
All rights reserved.   Rumano Law 2014.
Created by Impuls