PUNO ME NE TURN TO ENGLISH
RRETH NESH SHERBIMET NDERMJETSIMI KONTAKT
 
SHERBIMET
Lojëra fati
Civile
Penale
Familjare
Tatim Taksa
Pronësia Intelektuale
Tregtare
Sigurime
Marrëdhëniet e Punës
 
 
Marrëdhëniet e punës

Përgatitja e kontratave të punës (individuale, kolektive, me kohë të pjesëshme etj.). Zgjidhja e kontratës së punës, procedura e largimit nga puna, marrëdhëniet me zyrën e punës, sigurimet shoqërore dhe shëndetësore.

Zyra jonë këshillon dhe përfaqëson individët dhe punëmarrësit për çështje ligjore të punësimit, duke përfshirë:

Rishikimin, përgatitjen dhe negocimin e kontratave të punës;

Këshillimin e punëmarrësit në lidhje me ndryshim, ristrukturimin në vendin e punës dhe të drejtat e njeriut;

Këshillim strategjike në lidhje me  e vendit të punës apo ndryshime të tjera;

Rishikimin, negocimin dhe marrëveshjet për zgjidhje mbi përfundimin e punësimit;

Ndjekjen e të gjitha procedurave gjyqësore për zgjidhjen e kontratës së punës dhe pretendimet mbi zgjidhjen e pajustifikuar apo të paarsyeshme të mardhënies së punës.

Rumano Law këshillon të gjithë klientët në lidhje me legjislacionin dhe standardet e punësimit, çështjet e sigurimit të punësimit, si dhe çështjet e shëndetit dhe sigurisë dhe të kompensimit të punëmarrësit në punë.

Print this page!
 
 
Njoftimet e Fundit
   
News Archive
 
 
Call Us: +355 69 207 2752
 
Locate us on the Map
Follow us on  
All rights reserved.   Rumano Law 2014.
Created by Impuls