PUNO ME NE TURN TO ENGLISH
RRETH NESH SHERBIMET NDERMJETSIMI KONTAKT
 
SHERBIMET
Lojëra fati
Civile
Penale
Familjare
Tatim Taksa
Pronësia Intelektuale
Tregtare
Sigurime
Marrëdhëniet e Punës
 
 
Tatim - Taksa

Marrëdhëniet e shoqërive tregtare me institucionet e tatim–taksave, doganave, të sigurimeve shoqërore dhe institucione të tjera të administratës publike.

Rumano Law ofron me specialistët e saj shërbime në fushën e konsulencës financiare e veçanërisht asaj që ka të bëjë me tatimet, taksat dhe procedurat tatimore. Zhvillimi aktual i tregut dhe ekonomisë ka bërë të domosdoshëm një profilizim të shërbimeve dhe partneritetit me klientët tanë. Natyra e ndryshme e problemeve që vërehen në fushën e biznesit kërkon një ndihmë ligjore të kualifikuar, të shpejtë dhe të vazhdueshme.

Kjo bëhet e mundur edhe falë prezencës në radhët e anëtarëve të zyrës sonë të një numri profesionistësh të licencuar, duke bërë të mundur t’ju konsultojmë mbi legjislacionin financiar të aplikueshëm që lidhet me lejet për organizimin dhe ushtrimin e çdo veprimtarie tregtare.

Përfaqësimi dhe zgjidhja e konflikteve me institucionet e administratës publike, institucionet e tatim-taksave për shumën e detyrimit, gjobat, penalitete për vonesat, procedurën e ankimit dhe përfaqësimin në gjykatë.

Përfaqësimi në institucionet e doganave për shumën e detyrimit, gjobat, penalitete për vonesat, procedurën e ankimit dhe përfaqësimin në gjykatë.

 

Print this page!
 
 
Njoftimet e Fundit
   
News Archive
 
 
Call Us: +355 69 207 2752
 
Locate us on the Map
Follow us on  
All rights reserved.   Rumano Law 2014.
Created by Impuls