PUNO ME NE TURN TO ENGLISH
RRETH NESH SHERBIMET NDERMJETSIMI KONTAKT
 
SHERBIMET
Lojëra fati
Civile
Penale
Familjare
Tatim Taksa
Pronësia Intelektuale
Tregtare
Sigurime
Marrëdhëniet e Punës
 
 
Pronësia Intelektuale dhe Industriale

Rumano Law ofron shërbimin e saj në këtë drejtim në përgatitjen e dokumentacionit të nevojshëm për regjistrimin e markave tregtare dhe patentave pranë Zyrës së Regjistrimit të Markave Tregtare dhe Patentave, në përfaqësimin dhe mbrojtjen e të drejtave mbi markat tregtare dhe të drejtave të autorit në proceset gjyqësore.

Print this page!
 
 
Njoftimet e Fundit
   
News Archive
 
 
Call Us: +355 69 207 2752
 
Locate us on the Map
Follow us on  
All rights reserved.   Rumano Law 2014.
Created by Impuls