PUNO ME NE TURN TO ENGLISH
RRETH NESH SHERBIMET NDERMJETSIMI KONTAKT
Ekip i perkushtuar
Një nga sekretet e punës sonë është ekipi ynë i zellshëm, i cili është i përkushtuar për të ndihmuar dhe mbështetur klientët e zyrës për problemet dhe nevojat e tyre gjyqësore.
 
Planifikim i kujdesshëm
Planifikimi i mirë i përfaqësimit dhe i mbrojtjes është çelësi elementar i çdo projekti të suksesshëm.
 
Përzgjedhja e Mbrojtjes
Ne e zgjedhim me kujdes mbrojtjen për klientët tanë, gjithmonë duke menduar se sa e dobishme do të jetë për ta. Ne përfaqësojmë në çështje ku të drejtat e njeriut dhe vlerat morale janë në rritje.
 
 
Njoftimet e Fundit
   
News Archive
 
Fushat e Veprimtarisë
   
Ne shkëlqejmë në çështjet juridike të punës, ankesat civile dhe penale komplekse, për të drejtat në procesin gjyqësor, pensionet dhe përfitimet e punonjësve rast pas rasti, të së drejtës administrative dhe të drejtave të njeriut.
 
Lojëra fati
Civile
Penale
Familjare
Tatim Taksa
Pronësia Intelektuale
Tregtare
Sigurime
Marrëdhëniet e Punës
 
Rumano Law
   
E themeluar nga Avokat Gentjan Rumano në vitin 2006, “Rumano Law” paraqet një zyrë profesionale, duke ofruar një gamë të gjerë shërbimesh ligjore, që përfshijnë edhe ofrimin e një përfaqësimi dinjitoz në praktiken gjyqësore, administrative dhe të ndërmjetësimit, për klientët që ajo përfaqëson, duke kontribuar në rekomandime dhe sqarime për çështjet më të rëndësishme ligjore në Shqipëri.
Me shume
 
Call Us: +355 69 207 2752
 
Locate us on the Map
Follow us on  
All rights reserved.   Rumano Law 2014.
Created by Impuls